Thuis – Home

Listen to this meaningful Dutch song by Marco Borsato to feel ”Thuis”, home…

Het is niet heel groot, maar ik heb niet meer nodig dan dit. De plek die ik ken. Hier laad ik op, een plaats om te rusten. Ja, hier kan ik zijn wie ik ben.  Oh, wat is het fijn om weer thuis te zijn. Nog veel mooier dan de mooiste reis. Ik Voel het gelijk, de geborgenheid. Nergens zo veilig als in m’n eigen kleine stukje paradijs.

Wat is ze groots, haar bergen en dalen. Haar land, oceanen, de lucht. Ik kijk om me heen, ik haal heel diep adem. En toch wil ik steeds weer terug… Oh, wat is het fijn om weer thuis te zijn. Nog veel mooier dan de mooiste reis. Ik voel het gelijk, de herkenbaarheid. Ben nergens zo gelukkig als in m’n eigen kleine stukje paradijs

Elke keer wanneer ik wegga,kijk ik even achterom. En sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat m’n hart zo lief is, waar het allemaal om draait. Dat mij het beste zal omschrijven als al het andere overwaait. Het gevoel dat ik hier thuishoor, ik neem het altijd met me mee. Door wat me opwacht als ik terugkeer ben ik nergens echt alleen.

Ik herken de velden en de wegen, de route met m’n ogen dicht. Ik weet dat het niet ver meer is.  Wat het belangrijkst is, heb ik het meest gemist. De geur van je haren, de kleur van je ogen. Die stralende lach die me steeds weer betovert. De deur die zwaait open, daar sta je. En ik weet, ik ben thuis… Ik ben thuis..

It’s not very big, but I don’t need anything more than this. The place that I know. Here I recharge, a place to rest. Yes, here I can be who I am..  Oh, how lovely it is to be home again. So much more beautiful than the most beautiful trip. I feel it immediately, the security. Nowhere as safe as my own little piece of paradise..

How grand she is, her mountains and valleys. Her land, oceans, the air I look around, I take a deep breath. And still I want to return every time again.  Oh, how lovely it is to be home again. So much more beautiful than the most beautiful trip. I feel it immediately, the security. Nowhere as safe as my own little piece of paradise.

Every time when I leave, I look back for a moment. And I dwell upon what hides behind the window at the balcony. Everything that my heart cherishes, what it is all about. What will describe me at its best, when everything else has passed. The feeling that I am at home here, I always take it with me because of what awaits me when I return, there is no place where I’m alone.

I recognise the fields and the roads, the route with my eyes closed. I know it’s not far anymore.  That what’s the most important, is what I have missed most. The scent of your hair, the colour of your eyes. That beaming smile, that enchants me every time again. The door swings open, there you stand. I know, I am home.. I am home.. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s